Szukaj na tym blogu

poniedziałek, 22 maja 2023

Zadanie 1. Biblioteczka Adama (0-7)

Arkusz egzaminacyjny MINP-R0-100-2305 i plik Dane:

 

Zadanie 2. Liczby binarne (0-11)

Arkusz egzaminacyjny MINP-R0-100-2305 i plik Dane:

 

Zadanie 3. Liczba Pi (0-10)

 Arkusz egzaminacyjny MINP-R0-100-2305 i plik Dane:

Zadanie 4. (0–1)

7.
0–1

Oceń prawdziwość podanych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

W komunikacji między dwoma osobami A i B z wykorzystaniem szyfrowania asymetrycznego klucz prywatny osoby A stosuje się do

1.odszyfrowania wiadomości wysłanej do osoby A przez osobę B.
2.uwierzytelnienia osoby B przez osobę A.

Zadanie 5. (0–1)

Dane są liczby zapisane w systemach pozycyjnych o podstawach 3, 5 i 6.
Wstaw w miejsce kropek odpowiedni znak spośród: < , > , =, tak aby wyrażenie było poprawne.

(2011)3            =            (134)6
(134)5   ......................   (134)6
(2222)3 ...................... (1111)6

Zadanie 6. Konfitury owocowe (0-10)

Arkusz egzaminacyjny MINP-R0-100-2305 i plik Dane:

Zadanie 7. Gry planszowe (0-10)

Arkusz egzaminacyjny MINP-R0-100-2305 i plik Dane: